Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 1188/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września do grudnia 2012 roku

I SA/Wr 78/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

I SA/Łd 773/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi wzywające do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wydania decyzji o wypłacie nadpłaty za lata 2011

I SA/Op 205/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 566/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną

I SA/Gd 185/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Gd 183/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Gd 197/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r.

I SA/Gd 197/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r.

I SA/Gd 197/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-15

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   63