Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 706/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie czynności egzekucyjnej

I SA/Ol 707/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia

II FZ 537/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów wniesionych w sprawach prowadzenia egzekucji administracyjnej

II FZ 538/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów wniesionych w sprawach prowadzenia egzekucji administracyjnej

II FZ 540/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów wniesionych w sprawach prowadzenia egzekucji administracyjnej

III SA/Po 460/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-05

Skarga Sp. X w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie pozostawienia wniosku o podjęcie postępowań w zakresie uchylenia wszystkich orzeczeń w sprawie podatku akcyzowego bez rozpatrzenia;

I SA/Gd 1331/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia do lipca 2010 r. oraz umorzenia postępowania za marzec 2010 r.

I SA/Gd 280/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Wa 889/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Kr 708/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie 25 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2009 r. i I kwartał 2010 r wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   7