Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SAB/Wr 9/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SAB/Wr 9/05 oddalającego skargę D W na bezczynność SKO w L w przedmiocie nie wydania zaświadczenia

III SA/Wr 365/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W w przedmiocie uznania zażalenia za niedopuszczalne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na skutek zażalenia D W na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SA/Wr 365/09 odrzucające skargę kasacyjną

I OZ 251/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie od...

III SA/Kr 895/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

I OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie Nr [...] w przedmiocie ewidencji g...

II SA/Ke 340/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Kielcach w przedmiocie odrzucenia zarzutów w zakresie przebiegu linii granicznej między działkami

I OZ 258/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy T. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi w terminie

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. na skutek zażalenia D. W. i M. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA we W. z dnia [...]

III SA/Wr 700/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-26

Skarga D i M W, na postanowienie SKO we W, w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenia skarżących na postanowienia WSA we Wrocławiu, wydane na rozprawie w dniu [...] r.:

III SAB/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W w przedmiocie nierozpoznania zażalenia od postanowienia B G T w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na skutek zażalenia D W na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SAB/Wr 5/09 odrzucającego skargę kasacyjną
1   Następne >   +2   +5   +10   52