Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/ Wr 599/09 o odrzuceniu skargi ...

IV SA/Wa 1716/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1716/11 odrzucające skargę kasacyjną W. P. i H. P. od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1716/11

IV SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie załatwienia wniosku

II SA/Wr 542/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

III SA/Kr 791/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-15

Sprawa ze skargi Z. C. na postanowień SKO w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

III SA/Łd 180/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Po 445/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję W. Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 504/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 451/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu odrzucającego skargę w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie przekazania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W. jako organowi właściwemu wniosku o wzno...

I OZ 686/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W. , M. W. , J. W. i M. W. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09
1   Następne >   3