Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Po 412/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania wpisów w ewidencji gruntów i budynków

VIII SA/Wa 54/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków