Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 81/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie sprzeciwu J. B. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów złożonych do danych ewidencyjnych

II SA/Ke 886/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Wr 37/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w T. w sprawie rozgran...

IV SA/Wa 2150/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 399/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-21

Skarga D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Gd 1078/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Gd 1079/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Kr 240/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 240/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 240/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   4