Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1259/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II SA/Bk 173/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia F.Z. w B. na pismo Prezydenta Miasta B. Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 1109/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Białegostoku

II SA/Bk 755/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dozy na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 347/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-30

Zażalenie na decyzję SKO w B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SAB/Wa 140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 140/08 odrzucającego zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 140/08 odrzucającego skargę kasacyjną Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/Wa 140/08 odrzucającego skargę Z. W. na bezczynność organów terenow...

II SA/Wr 820/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej użytkowania zbiorników bezodpływowych

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Gl 1253/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej przyłączenia budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej na skutek zażalenia skarżących od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi

VIII SA/Wa 124/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia obowiązku uiszczenia opłat za pobieranie odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   +5   +10   47