Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 752/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w L. z d...

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

I SA/Wa 717/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzeń

II SA/Ke 388/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Wniosek A.G. o zwolnienie od wpisów sądowych od zażaleń w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Szkół Ponadgimnazajlnych oraz Szkół Specjalnych pozostawić wniosek bez rozpoznania.

OSK 298/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej w B. (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów

II SA/Ke 383/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju

II SA/Ke 374/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju

I SA/Wa 1767/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 199/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie uchylenia orzeczeń dotyczących kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta

I OZ 813/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   21