Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1114/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Jeleniej Górze , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OZ 1378/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia p o s t...

II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 976/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 183/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 w zakresie odrzucenia zażaleń J. K., C. M., D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 odrzucające skargi kasacyjne J. K., C. M. , D. D., R. B. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 odrzucające skargi J. K...

II SA/Wr 37/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

II SA/Kr 116/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie (II SA/Kr 116/07)

II OZ 365/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO znak: [...] w przedmiocie ustalen...

II OZ 963/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. , nr [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

II SA/Łd 1155/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   82