Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 694/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1618/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1057/16 ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1619/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1057/16 ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

IV SA/Po 262/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Po 1072/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Po 1065/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 1057/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa S. w Gminie M.

II OZ 434/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku z 5 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 o odrzuceniu zażalenia Z.Z. na postanowienie WSA w Gdańsku z 4 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Z.Z. na decyzję SKO w Gdańsku z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   9