Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 823/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg K. W.i J. W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej