Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 255/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z d...

IV SA/Po 832/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , Nr [...] w przedmiocie tymczasowego odebrania zwierząt

IV SA/Wa 657/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 274/11 o odrzuceniu zażalenia

IV SA/Wa 275/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 275/11 o odrzuceniu zażalenia

II OZ 986/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1045/12 odrzucające zażalenie E. D. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1045/12 odrzucające zażalenie E. D. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1045/12 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w spr...

IV SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SO/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wydania dokumentó

IV SA/Wa 277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 277/11 o odrzuceniu zażalenia
1   Następne >   2