Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 453/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości ; znak: [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje radcowska

VI SA/Wa 1647/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

VI SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej L. B. od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę na postanowienie Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 2323/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 476/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

II GZ 150/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika

II GZ 424/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie rozpoznania wniosku o uchylenie uchwały

VI SA/Wa 2323/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [....

II GZ 729/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 2071/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   10