Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2323/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

VI SA/Wa 2198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 1392/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr. [...] w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 2204/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym