Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 122/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 658/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GZ 339/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr [..] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

II GZ 302/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 224/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego postanawi...

II GZ 394/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 2624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-31

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 428/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 432/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego, na postanowienie Wojewód...

II GZ 407/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu ...
1   Następne >   2