Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

I OZ 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 278/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie z...

I SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1540/08

II SA/Bd 86/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie Z. W. i S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie J. W., J. W. i B. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 zawieszające postępowanie sądowe w...

I OZ 931/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministr...

I SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   50