Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gd 706/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 odrzucającym skargę o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wa 1345/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Łd 759/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr .[...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 729/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 729/10, odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skargi E. L. i J. L. na decyzję Min...

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 1866/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 2200/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępow...

II SAB/Kr 125/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.
1   Następne >   2