Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 104/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-26

Sprawa ze skargi E. M. i M. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Kielcach , sygn. akt II SA/Ke 293/12

I SA/Wa 2127/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2572/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji