Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1904/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 612/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gd 424/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SAB/Wa 180/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. G. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 857/14

IV SAB/Wa 304/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 651/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o utrzymaniu w mocy postanowienia starszego referendarza sądowego z 10 sierpnia 2017 r. o odmowie przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] stycznia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 658/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 3794/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 424/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoc...

II SA/Łd 804/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze sprzeciwu S. M. i A.M. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   3