Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1866/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji

II SA/Ol 1059/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie oddalenia odwołania od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego z dnia '[...]' r. sygn. akt '[...]' o oddaleniu wniosku A. Z. o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia '[...]' r. w sprawie ze skargi A. Z. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OZ 25/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w O. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umies...

I OZ 28/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umies...

I OZ 597/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1059/10 odrzucające zażalenie A. Z. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1059/10 oddalające odwołanie A. Z. od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 1059/10 oddalającego wniosek A. Z. o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 21 ...

I OW 103/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I OW 103/12 oddalające wniosek A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń NSA

I OW 78/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I OW 78/12 oddalające wniosek A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń NSA

I OZ 31/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w O. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umies...

II SA/Ol 955/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie oddalenia odwołania od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego sygn. akt II SA/Ol 955/10 o oddaleniu wniosku A.Z. o sprostowanie i uzupełnienia protokołu rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wypłaty up...

I OZ 593/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 646/10 odrzucające zażalenie A. Z. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 646/10 oddalające odwołanie A. Z. od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 646/10 oddalającego wniosek A. Z. o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 14 czerw...
1   Następne >   +2   4