Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 525/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym na skutek zażalenia skarżącej od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 525/17 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 526/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym w związku z zażaleniem pełnomocnika skarżącego na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 526/17, o odrzuceniu skargi ...

III SA/Gd 822/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do stwierdzenia...

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu , nr [.....

VII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 263/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia