Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 315/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi S. K. na Prezydenta Miasta B w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

I OZ 39/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Sz 141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 406/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 347/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania

II SA/Ol 969/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 816/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 63/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO sygn. akt [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o sposobie ustalenia własności w wystawionych zaświadczeniach o samodzie...
1   Następne >   3