Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SO/Wr 4/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 4/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie SKO w L. grzywną za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 2/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 2/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

IV SAB/Wr 14/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 799/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 322/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wezwania do usunięcia braku formalnego wniosku

IV SAB/Wr 322/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wezwania do usunięcia braku formalnego wniosku

IV SA/Wr 11/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmioci...

IV SA/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedm...