Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SAB/Kr 74/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Skarga K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 1956/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 328/16 postana...

III SA/Kr 1249/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia i zarządzenia do wypłaty należności finansowych z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OZ 410/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 391/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 655/17 o odrzuceniu zażalenia K. J. za zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 655/17 o uchyleniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 655/17 wzywającego do uiszczenia wpisu sądo...

I OZ 393/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia [...] czerwca 201...

I OZ 394/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Nr [...

II SA/Sz 366/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 431/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 366/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 366/12 odrzucające skargę kasacyjną R. S. od wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 366/12 oddalającego skargę R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławc...

III SA/Kr 655/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   3