Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 818/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucające ponowne zażalenie R. S. na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucającego zażalenie R. S. na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucającego skargę kasacyjną R. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...