Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

III SA/Gl 2233/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości zaległości z tytułu nieopodatkowanych należności budżetu państwa w kwestii zażalenia na odrzucenie skargi kasacyjnej

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów nieoznaczonych znakiem bezpieczeństwa p ...

VI SA/Wa 2042/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg F. S.A. z siedzibą w L. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego : nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu wyrobu budowlanego, nr [...] w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 2044/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg F. S.A. z siedzibą w L. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego : nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu wyrobu budowlanego, nr [...] w przedmiocie zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1863/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Skarga P. P.-H. [...] Sp. J. z siedzibą na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

VI SA/Wa 915/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 18 września 2017 r. w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VI SA/Wa 2216/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niezamieszczenie informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych

VI SA/Wa 1418/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kosztów postępowania

VI SA/Wa 2457/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego postanowił: odrzucić zażalenie