Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 473/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu reklamacji usługi telekomunikacyjnej

VI SAB/Wa 116/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji w sprawie określenia warunków współpracy oraz zasad rozliczeń

VI SA/Wa 3669/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich używanie postana...

II GZ 236/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku A.S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VI SO/Wa 1/13. oddalające wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pos...

II GZ 436/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku A. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VI SA/Wa 2631/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji , znak [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich użytkowanie

II GZ 488/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VI SAB/Wa 148/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia C. P. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SAB/Wa 148/13 odrzucające skargę C. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stosowania przez operatora niedozwolonych klauzul ...

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VI SO/Wa 1/13 oddalające wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   2