Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1811/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-26

Zażalenie na postanowienie z 21 listopada 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 1811/17 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych