Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1177/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. J. S. na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w B.

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi W. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

II SA/Sz 461/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy Bierzwnik Nr XI/59/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bierzwnik

II SA/Ke 425/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku- Zdroju w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-27

Skarga C. J. S., na zarządzenie Wójta Gminy B., w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu [...] w B., zażalenia skarżącego na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 318/08, oddalającego wniosek skarżącego o wyłączenie sędziego NSA A. M.,

II OZ 491/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania praw miejskich gminie

II OZ 689/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim postana...

III SAB/Gd 6/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 418/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju oku, w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa
1   Następne >   +2   +5   9