Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1060/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2017 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 3342/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oku, nr [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

IV SA/Wa 1885/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały

IV SA/Wa 637/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

IV SA/Wa 638/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu