Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 454/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Zażalenie od postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odrzucić zażalenie

I OZ 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-27

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

I OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

II SA/Ke 284/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa nieruchomości

I SA/Wa 1197/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Skarga Drukarni i Księgarni [...] Sp. z o.o. na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 475/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-28

skarg M. S. i W. W. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 636/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   7