Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 454/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Zażalenie od postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odrzucić zażalenie

II SA/Lu 817/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 454/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Zażalenie od postanowienia Sądu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odrzucić zażalenie