Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 139/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1099/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 363/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia z urzędu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I OZ 137/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2...

I OZ 746/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 992/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 2681/15 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 832/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy