Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 886/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-02

Zażalenie na opinię pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

II SA/Bd 297/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 742/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1236/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odpłatności za usługi świadczone przez dzienny dom pomocy

I OSK 2589/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 672/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-27

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 18/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skarg A.K. na decyzje SKO w P. Nr [...] i [...] w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   +2   +5   7