Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 660/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 338/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji

VIII SA/Wa 461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane

III SA/Gd 355/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych:

I OZ 658/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania