Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Łd 314/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności

II SA/Łd 315/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów remontu dachu na budynku mieszkalnym

I OZ 825/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Kr 63/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania celem rozpatrzenia według właściwości

IV SA/Po 1179/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 313/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup opału