Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

III SA/Gd 854/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego

II SAB/Ol 75/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia skargi M. W. na bezczynność SKO w E. w sprawie przyznania zasiłku stałego