Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

II SA/Wa 1709/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Zażalenie na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

Zażalenie na niewłaściwe załatwienie sprawy sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 w związku z postanowieniem Sądu o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

Zażalenie na niewłaściwe załatwienie sprawy sygn. akt IV SAB/Wr 30/10 w związku z postanowieniem Sądu o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii zażalenia na zarządzenie

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii zażalenia na postanowienie

I OZ 774/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie stypendiów

III SA/Kr 963/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi G. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , ...
1   Następne >   +2   +5   +10   19