Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 664/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

II SA/Sz 53/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-24

Zażalenie na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bk 632/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-18

Zażalenie na postanowienie tutejszego sądu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. B. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie sygn. akt II SA/Bk 11/12