Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 119/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-11

Zażalenie na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 566/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych odrzucić zażalenie

III SA/Kr 279/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 280/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 455/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 456/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 457/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 458/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 22/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie starszego referendarza sądowego z 12 grudnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 22/16 oddalające wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu

III SA/Kr 279/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-10

Zażalenie na pismo WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2