Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego z ...

I OZ 70/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego z ...

II SA/Ol 491/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' na zawiadomienie Wojewody '[...]' , Nr '[...]' w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

II SA/Ol 491/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-27

Skarga '[...]' na zawiadomienie Wojewody '[...]' w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

IV SA/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 26/18 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 26/18 odrzucające skargę kasacyjną Z. Z. od postanowienia WSA we Wr...

IV SA/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 26/18 odrzucające sprzeciw od zarządzenia starszego referendarza sądowego WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 26/18 pozostawiającego bez rozpoznania wniosek Z. Z. o przyznanie pr...