Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Bd 490/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie uprawnień wdowy po kombatancie

IV SA/Gl 941/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w kwestii zażalenia Stowarzyszenia A z dnia [...] r.

II OZ 847/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W.

II OZ 674/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], nr DO [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 1012/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku oku, sygn. akt II SA/Gd 182/09 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oku, nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Po 552/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...]

II SA/Łd 573/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego na skutek zażalenia J. C. na zarządzenie WSA w Łodzi o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

IV SA/Gl 877/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 906/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Bd 1434/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-03

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   7