Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Po 552/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...]

II SA/Lu 651/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-05

Skarga H. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchybienia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 612/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich