Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Lu 1261/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

II OZ 598/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Po 1029/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji an...

IV SAB/Wa 31/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpatrzenia sprawy