Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GZ 362/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego

II SA/Łd 168/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skargi na działalność Prezydenta Miasta S.

II SA/Łd 168/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Towarzystwa [...] na uchwalę Rady Miejskiej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skargi na działalność Prezydenta Miasta S.

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zakazu prowadzenia działalności w zakresie organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

VI SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 21 maja 2008 r. (sygn. akt. VI SO/Wa 5/08) wymierzające Polskiemu Związkowi Bokserskiemu grzywnę w kwocie [...] ([...]) w sprawie z wniosku T. A. - 'B.' w przedmiocie wymierzenia grzywny Polskiemu Związkowi Bokserskiemu

III SA/Gl 700/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie stypendiów sportowych w zakresie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego