Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SAB/Wa 79/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I SA/Wa 2052/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu

VII SA/Wa 2092/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 213/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

VIII SA/Wa 685/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku

II OZ 985/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I SAB/Wa 407/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SAB/Wa 185/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Prawa Autorskiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń

I SA/Wa 886/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie nakazania doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

VII SA/Wa 601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu
1   Następne >   3