Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 2052/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie przywrócenia zabytku do jak najlepszego stanu

I SAB/Wa 407/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II OZ 626/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołani...