Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 183/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 w zakresie odrzucenia zażaleń J. K., C. M., D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 odrzucające skargi kasacyjne J. K., C. M. , D. D., R. B. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 37/06 odrzucające skargi J. K...

II SA/Wr 37/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę kasacyjną M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę M. B. na uchwałę Rad...

I OZ 1070/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zgierza nr [...] w przedmiocie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Zgierza

II OZ 963/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. , nr [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

II SA/Wa 1780/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 94/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. B. na uchwałą Rady Miasta Z. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych 11 i 46

II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bytów , nr XLII/303/2002 w przedmiocie uchwalenia 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów'

II SA/Ke 388/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Wniosek A.G. o zwolnienie od wpisów sądowych od zażaleń w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Szkół Ponadgimnazajlnych oraz Szkół Specjalnych pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1   Następne >   +2   +5   +10   49