Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

II SA/Po 680/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-27

Zażalenie na uchwałę Rady Miasta P. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Gl 557/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno

II OZ 305/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skarg M. G., [...] sp. j. B....

II SA/Łd 870/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-16

Skarga A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego 'B'

IV SA/Po 1254/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ch. z dnia [...] września [...] r. nr [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Ch.

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Gl 933/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II o rozdzieleniu skarg

II SA/Bk 854/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa P. Nr [...] w przedmiocie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. w B. i Specjalistycznego Za...

II SA/Kr 896/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt: II SA/Kr 896/05
1   Następne >   2