Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi W. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

II OZ 784/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Moniek

II SA/Wa 1565/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na zarządzenie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.

II OZ 1218/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D....

II OZ 139/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody M. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.

II OZ 373/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. M. i Gminy Miasta Świdnica na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia ...

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Lublinie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

OSK 152/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911/23/150/03 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach
1   Następne >   3